2. 9. 2019

Vůdcovský kurz Smyčka

Akce je určena pro skauty a skautky, kteří absolvovali Čekatelskou zkoušku a zároveň dovršili věk 18 let. VK účastníkům nabídne tři přípravné víkendy a jeden zkouškový.

Vůdcovský a čekatelský kurz Smyčka pořádají Ležáky Skuteč ve spolupráci s dalšími středisky Pardubického kraje. Proto se i místa, kde se jednotlivé víkendy odehrávají, nachází v tomto koutu České republiky.

Pro více informací k připravovanému ročníku stačí kliknout na odkaz níže.