3. 9. 2019

Vůdcovský kurz Smyčka 2020

V roce 2020 se uskuteční první ročník koedukovaného vůdcovského kurzu Smyčka.

Přihlašování do kurzu již není možné, byla naplněna kapacita. Děkujeme za Váš zájem.
Kapacita je 18 účastníků.
Po přihlášení ve skautISu obdržíte email s dalšími pokyny.

Podmínky účasti na kurzu:

  • Věk 18 let ke dni 24. 4. 2019
  • Úspěšné složení ČZ
  • Osvědčení ZZA

Účastnický poplatek:

  • 1800 Kč
  • z toho nevratná záloha ve výši 800 Kč splatná do 20. 12. 2019

Termíny a místa:

Instruktorský sbor

Cílem našeho kurzu je pomocí vzdělávacích a zážitkových programů připravit účastníky na převzetí vůdcovské role ve svých střediscích. Celý kurz je postaven na základních hodnotách skautského hnutí a program je koncipován tak, aby frekventanta všestranně připravil na roli vůdce a zároveň odrážel trendy a požadavky dnešní doby.